Redigeren en corrigeren

Jij hebt passie voor je vak en weet zelf het beste wat je wilt vertellen. Alleen nog even de spellingcontrole er overheen en klaar is Kees! Of toch niet?

 

Nadat je de inhoud van jouw tekst hebt verzameld, er een mooi verhaal van hebt gemaakt en alle rode golflijntjes in Word hebt gecontroleerd, valt er nog heel wat winst te behalen. Jargon of onnodig complexe zinsconstructies kunnen ervoor zorgen dat je lezers afhaken. Taalfouten kunnen je boodschap vertroebelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

 

Zonder iets aan de inhoud van jouw tekst te veranderen zorg ik dat jouw boodschap duidelijk overkomt. Ik maak jouw tekst taalkundig in orde door spelling, grammatica, interpunctie en schrijffouten te corrigeren. De tekst wordt prettig leesbaar met een duidelijke en consistente stijl. Zo komt jouw verhaal beter over het voetlicht.

Dit doe ik

 • spelfouten verbeteren
 • grammaticale fouten verbeteren
 • schrijffouten corrigeren
 • hoofdletters en leestekens correct toepassen
 • inconsistenties corrigeren
 • zinsconstructies of woordgebruik aanpassen
 • koppen of onderdelen van de tekst herschrijven

Dit doe ik niet

 • (commerciële) teksten schrijven
 • nieuwe informatie toevoegen
 • opmaak

Hoe werkt De Teksteres?

Jouw teksten ontvang ik graag in Word. Vooraf beoordeel ik de tekst, zodat ik specifiek kan aangeven wat mijn toegevoegde waarde zal zijn. Daarbij maak ik een inschatting van het benodigde aantal uren en het totale prijskaartje. We spreken een termijn af, zodat je precies weet wanneer je de aangepaste teksten kunt verwachten. Als alles klaar is ontvang je daarbij een overzicht van aanpassingen die uitleg behoeven en eventuele terugkerende taalfouten. Zo weet je waar je in de toekomst zelf op kunt letten. Hoewel je natuurlijk ook gewoon weer De Teksteres kunt inschakelen.

Eerdere redigeeropdrachten

 • juridische stukken en correspondentie
 • wervingsteksten en vacatures
 • websites
 • nieuwsbrieven
 • folders
 • een psychologische thriller
 • schoolgidsen
 • cv's en sollicitatiebrieven
 • scripties
 • lesmateriaal en instructies